Nora

16.03.2022

Významné středověké město, které bylo založeno Féničany v 7. století př.n.l., se nachází nedaleko hlavního města Cagliari. Nora byla ve své době důležitým obchodním městem a najdete v ní velmi zachovalé divadlo, které i v dnešní době slouží pro různá vystoupení a koncerty.  

Také zde naleznete i část velmi hezké podlahové mozaiky. Celé historické město se bohužel pomalu potápí do Středozemního moře. Nedalekou Bithii již tento osud potkal. Vstupné je 5 euro na osobu bez průvodce.