NP České Švýcarsko (soutěska Úzké schody)

07.05.2021

Délka trasy: 11 km

Náročnost: střední

Převýšení: 335 metrů

Doba pohybu: 3,5 h (s dítětem bez krosny)

Parkování: neplacené lesní parkoviště u Doubice.

Dostupnost: krosna (kočárek ani vozík v soutěsce nelze použít)


Hned z parkoviště se napojíte na turistickou značku, která vede většinou po lesních cestách. Zhruba po 3,5 km chůze dorazíte do soutěsky. 

Odtud už budete většinou pouze klesat. Po 1 km dojdete na Louku na Tokáni, poblíž které se nachází Lovecká chata. Zde se můžete občerstvit a doplnit vodu na zbytek cesty. O kousek dál uhnete z turistické trasy a půjdete po neznačených cestách. 

Budete procházet Vlčími jámami, Pramennou roklí mezi skalami  různých velikostí a tvarů. Během této trasy budete mít opravdu na co koukat a věřím, že si ji užijete.  Po 7,5 km narazíte na silnici, která vás dovede až k vašemu vozidlu.